ආරම්භය

Posted on 2009 අප්‍රේල් 7

2


මුලිනම කියන්න ඔනේ මේ මම ලියන්න යන පලවෙනි සින්හල බ්ලොග් එක කියලා. මීට කලින් මෙ සදහා යොමුවෙන මගෙ එතරම් උනන්දුවක් තිබ්බෙ නම් නෑ. ඒත් භාශා පරීක්ශණාගාරයේ වැඩ එක්ක සම්බන්ඩ උනාට පස්සේ මෙ සදහා උනන්දුව වැඩි උනා. ඒ නිසා අවුරුදු නිවාඩුවට ගෙදර ඉද්දි ආපු අදහසක් නිස සින්ල බ්ලොග් එක පටන් ගන්න හිතුවා.

කොච්චර වැඩ ගොඩක් මැද්දෙ හිටියත් මෙ අවුරුද්දෙ තරමක පොඩි නිදහස් ගතියක් තියෙනවා.  ඉතින් ඒ ඔක්කොම නිස මගෙ හිතට එන අදහස් මට ඇහෙන දෙවල් ලියන්න මේ බ්ලොග් එක අද ඉදන් භවිතා කරනවා.

Advertisements