මිතුරු හමුව 2010

අද අපේ යාලුවෝ ටික එකතු වුනා. ඒ අපේ ට්‍ර‍රැඩිශන් එකක් වූ මිතු දම සුරකින වාර්ශික මිතුරු හමුව හතරවන සැරයටත් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ ගැන ලියන්න නම් මට දැන් මහන්සියි වගේ. එනිසා ඒ ගැන ලියන එක පසුවට කල් තියනවා. හොද නින්දක් දාලා එන්නම්. සුභ රාත්‍රියක්.

group pic1

2 comments

මෙම ලිපියට ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )