මෙන්න කදිම අවස්ථාවක් . . . . . .

Posted on 2010 අප්‍රේල් 26

3


හෙඩින් එකේ තිබුනා වගේම මන් මේ කියන්න යන්නෙ කදිම අවස්ථාවක් ගැන. AIESEC ල්න්කාවේ තියෙන විශ්වවිද්දයාල සිසුන්ගෙන් සෑදුනු, ඒ වගේම ලොකේ වටේම පැතිරුනු ආයතනයක්. ඉතින් ඒකෙන් සන්විධානය කරන වෘතීය සන්වර්ධන දිනයක් පැවැත්වෙනවා මැයි 5 වනදා කොලබ විශ්වවිද්දයාලයේ.

banner_1

හරිම වැදගත් වන බවට සැකයක් නෑ. ඕගොල්ලොම බලන්නකෝ. මේක තමා සයිට් එක.
www.icdpsrilanka.or
තවත් වැඩිදුර විස්තර ඕනෙ නම් මට email address එක එක්ක comment එකක් දාන්න. බය වෙන්න එපා මේ එකට දාන comments කාටවත් පේන්නේ නෑ.

Advertisements