මිහිපිට ඇති සුරලොව . . . . .

Posted on 2010 අප්‍රේල් 29

3


අද ලියන්න යන්නේ මිහිපිට ඇති සුර ලොවක් ගැනයි. වැඩි විස්තර ලියන්න බැරි නිසා කෙටියෙන් කියන්නම්, අශාවක් තියෙන අය පොඩි ගූගල් සෙවුමක් දාලා බලන්න.

මේය පිහිටලා තියෙනනේ ඇට්ලන්ටිස් පාරාදීස දිවයිනේ මේ දිවයින අයත් වන්නේ බහමාස් රටට. දන්නවනේ බහමාස් වල ඉන්න සුලතන් ලා. සුපිරි දනවත්තු, තෙල් බලේ තමා ඉතින්. මේ හෝටල ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 2007 වසරේ.

මේ හෝටලයට අයත වන ගොඩනැගිලි කිහිපයක් වෙනවා. පහත දැක්වෙන්නේ ඒ ලැයිස්තුව.

The Beach Tower
The Coral Towers
The Royal Towers
Harborside Resort
The Reef
The Cove Atlantis

මෙහි The Royal Towers, 2003 දී ලොව මිල අධිකම කාමරය සහිත හෝටලය ලෙස Frobes සගරාව නම් කොට තිබෙනවා. මේ කාමර ඉතාමත් සුපෝකභෝගී වෙනවා. මේ වායේ මිල කෙතරම්ද කියනවා නම් අඩුම කාමරයේ මිල පවුම් 35,000 ක් වෙනවා. ඒ කියනේ ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 63 පමණ හැබැයි ඒ එක් ‍රැයකට පමණයි.

මීට අමතරව මේ දිවයින තුල සැතැප්ම එකක් පමණ දිග කෘතිම දිය අගල්, මායාන් පන්සල් සංකීර්ණ, මින් මැදුරු, සාප්පු සංකීර්ණ ආදී දෑ අන්තර්ගත වෙනවා.

Advertisements