ඩයලොග් වලට යයිද ?

Posted on 2010 මැයි 29

5


මාතෘකාව දැක්කම හිතාගන්න පුලුවන්නෙ, ඩයලොග් කිව්වේ ඩයලොග් ටෙලිකොම්ම තමා. ඉතින් මොනාද ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ.

මේ වසරේ ඉදලා CSE (කොලබ වයාපාර වස්තු හුවමාරුව) එක අලුත් නීතියක් දාලා. ලැයිස්තුගත නීති 7.5 යටතේ තමා මේ නිතිය පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි සියලුම ලැයිස්තුගත සමාගම් තම වාර්ෂික වාර්තාව Digital ෆෝමැට් එකකින් ඉදිරිපත් කල යුතුය කියන දේ. වාර්ෂික වාර්තාව කියන්නෙ සමාගමක ගිනුම් වර්ෂය තුල සිදුවුනු සිදුවීම් අලලා පිලියෙල කල වාර්තාවක්. සමාගම පිලිබද ආයෝජකයන් දැනගත යුතු සියල්ල මෙහි අන්තර්ගතයි. නමුත් ආයෝජකයා (Shareholder) ඉල්ලා සිටිනවා නම් ඔහුට මුද්‍රිත පිටපතක් නිකුත් කිරීමට සමාගම බැදී සිටිනවා මෙම නීතියට අනුව. ඉස්සර සියලුම සමාගම් තම වාර්තා මුද්‍රිත පිටපතක් ලෙස තමා නිකුත් කලෙ. නව නීතිය නිසා විශාල මුදලක් හා සම්පත් ප්‍රමානයක් ඉතිරි වෙනවා. මේ වගේ මොලේ ඇති වැඩක් කිරීම ඇත්තටම පැසසිය යුත්තක්.

ඉතින් අන්තිමෙදි මේ වසරේ Dialog Telekom සමාගමේ වාර්ෂික වාර්තාව මට CD එකක් විදිහට ලැබුනා. ඇත්තටම මෙම නීතය එන්න කලිනුත් ඩයලොග් සමාගම CD මගින් තම වාර්ෂික වාර්තාව නිකුත් කලා. ඒ මුද්‍රිත පිටපතට අමතරවයි.

වාර්ෂික වාර්තාව තුල තිබුන අපිට වැදගත් දේ තමා සමාගම ලැබු ලාභය ඉතින් මම ඒක බැලුවා. වෙලා තියෙන දෙයක්. ඒක ඔයාලත් බලාගන්න.
pic\

PBT (Profit Before Tax) තමා රජයේ බදු ගෙවූපසු ඉතිරි වන ලාභය. ඒක කොහොමද කියලා ඔයාලම බලන්න. ඉතින් ඩයලොග් වලට යයිද ? ඒක තමා මටත් අහන්න තියෙන්නේ.

Advertisements