ලාංකික නිදහස් අධ්‍යාපනයට මුදල් ගෙවීමට සිදුවේ . . . . . . .

Posted on 2010 ජූනි 24

4


ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ගැන මේ දවස් ටිකේ කතා බහ වෙන නිසාත්, ඉදිරි මාස කිහිපයේ විශ්වවිද්දයාල සදහා සිසුන් බදවා ගැනීම් සිදු කරන නිසාත්, නව උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාප නිසාත් මම මේ ටිකේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ගැන ගැඹුරින් හිතන්න ගත්තා. ඒ අතරේ අධ්‍යාපනය ගැන නව අදහසක් කියවන්නත් ලැබුනා, එම ලිපිය කියවන්න. ඉතින් මටත් හිතුනා මගේ නව අධ්‍යාපන සිතුවිලි ලෝකයා හමුවට ඉදිරිපත් කරන්න. 🙂

pic 1

ලංකාවෙ පලමු ශ්‍රෙණියේ ඉදලා විශ්වවිද්දයාලයට යනකම්ම නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබාගන්න පුලුවන්. ඒක මුලු ලෝකයෙන්ම ලංකාවේ පමණක් ඉතුරු වෙලා තියෙන තවත් හොද වැඩක්, මේ නිසා ඇති හැකි සියලු දෙනාහට කිසිදු බේදයකින් තොරව හොද අධ්‍යාපනයක් ලබාගන්න පුලුවන්, ඒත් ලාභ බඩුවෙ හිලක් වගේ නිකන් දෙන මේ අධ්‍යාපනයේ තත්වය කුමක්ද? නව තාක්ෂණය, නව දැනුම මේතුලින් ලැබෙනවාද? නව ලෝකයට අවශය සම්පත් මෙමගින් නිර්මාණය වෙනවාද? සුදුස්සාට නිසි තැන ලැබෙනවාද? කාර්යයක්ෂමතාව කොපමනද? සිදුවන නාස්තිය කොපමණද ? මෙවැනි ප්‍රශ්ණ ගනනාවක් සදහා පිලිතුරු ලැබෙන්නේ කවදාද?

නැවතත් කිව යුත්තේ මා නිදහස් අධ්‍යාපනය හෙලා දකින්නේ නැත, එහෙත් එය අදට ගැලපෙන්නේ නැත. එය අදට ගැලපෙන අයුරින් සකස් වියයුතුව ඇත. මාද නිදහස් අධ්‍යාපන වරම ලබාගෙන මේ වනවිට විශ්වවිද්දයාල ඉගෙනුම ලබනවා, එනිසා නිදහස් අධ්‍යාපනය යන්නහි කිසිදු තේරුමක් නැතිය යන්න මාගේ මතය නොවේ.

පලමු වසර සිට උසස් පෙල දක්වා නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා දුන්නාට කම් නැත. එහෙත් උසස් අධ්‍යාපනය මුලුමනින්ම නොමිලයේ ලබා දීම එතරම් හොද තීරණයක් නොවේ.

රජයේ විශ්වවිද්දයාල වල පාඨමාලා සදහා ඇතුලත් වීමේදී දෙමාපිය වත්කම් මත පාඨමාලා ගාස්තු අය කිරීම හා මුලු පාඨමාලාව සදහාම වැය වන ගාස්තුව ගෙවා උපාධිය ලබා ගත හැකි රජය මගින් පාලනය වන විශ්වවිද්දයාලක් ආරම්භ කල යුතුය. පාඨමාලා ගාස්තු දැරීමට කිසිදු හැකියාවක් නැති පුද්ගලයින් හට රජයේ බැන්කු මගින් ණය මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු සම්පාධනය කල හැක. සියලුම සිසුන්ගේ දක්ෂතාව ඇගයීමෙන් පසු ඉදිර්යට යා හැකි දක්ෂයි තෝරා ඔවුන්ට සහන ශිෂ්වත්තයන් ලබා දිය හැක.

නිදහස් අධ්‍යාපනය මුවාවෙන් කෙතරම් දුෂණ ලංකාවේ සිදුවෙනවාද? මා කියන්නේ පාලකයන් ගැන නොවේ. සිසුන් ගැනයි. හොදම උදාහරණය මහපොල වේ. කෙතරම් ධනවතුන්ගේ දරුවන් ප්‍රමාණයක් අද මහපොල ලබා ගන්නවාද? ලැජ්ජාවක් නැතිව. ඔවුන් මෙම මුදල නොගත්තා නම් අසරණ සිසුවෙක් හට ලැබෙන මහපොල වාරිකය තවත් රු. 100 හෝ වැඩි කල හැකි වන්නේ නැද්ද්?

කලා, වානිජ් ධාරාවන් පිලිබද මාගේ දැනුම ඉතාමත් මද බැවින් එම ධාරාවන් සදහා මෙම යෝජනා කොතෙක් දුරට අදාල වෙනවාද යන්න මටද ගැටලුවකි. එහෙත් විද්දයා හා තාක්ෂනික විශයයන් සදහා මෙම වැඩ පිලිවෙල නියමෙට ගැලපේ.

බුද්ධියක් ඇති අයට සිතන්නට යමක් . . . . . . . . .

Advertisements