(අ)බෞද්ධයන්ගේ පොසොන් සැමරීම

Posted on 2010 ජූනි 29

5


පොසොන් දිනවල අනුරධපුර නගරය ජනාකීර්ණ වේ. ඒ සැදැහැවත් බෞද්ධයන්ගෙනි. මෙලෙසද එය එසේම සිදුවිය. නගරයේ පවිත්‍රතාව හා අවශය පහසුකම් සැලසීමට රජය හා පුද්ගලික ආයතන පෙරමුණගෙන ක්‍රියාකලහ.

බූඩිද ස්වේචාවෙන්ම පරිසර අධිකාරිය හා තවත් පුද්ගලික ආයතනයක් මගින් ක්‍රියාත්මක කල අනුර පුර නගරය සුන්දරව තබා ගැනීමේ කාර්යයක් සදහා දර දිය ඇද්දේය. නගරයේ අපද්‍රවය බැහැරකීරීමට ක්‍රමවත් ලෙස ස්ථාන සකස් කර ඒවා පවත්වාගෙන යෑමට ක්‍රමවත් සැලැස්මක් දියත් කරණ ලදී. පූජා භූමී අසල විශේෂ අවධානයක් සහිතව සියලු වැඩ කටයුතු සංවිධානය කරණ ලදී. දැනුවත් කිරීම් විටින් විට සිදු කරණ ලදී.
pic 1

අනුරපුරයේදී ශ්‍රී ලාංකික සැදැහැවත් බෞද්ධයන් පොසොන් දිනය තුලදී හා ඉන් පසු සති අන්තය තුලදී ඉමහත් සුපරික්ෂාකාරී ලෙස මෙම සැලැස්මට සහයෝගය ලබා දී ඇත. එහෙත් අබෞද්ධයන්ගේ හැසීරීම ඉතාමත් පිලිකුල්ය. නගරය අපවිත්‍රකොට ඇති අයුරින් එය වටහා ගත හැක. කැලි කසල තැන තැන දමා ගොස් ඇත. නියමිත ස්ථාන වලට බෞද්ධයන් කුනු බැහැර කොට ඇත. පොලිතීන්, කැලි කසල, මෙගා බෝතල් වැනි මෙකි නොකී සියලු දේ ඒ අතර විය. අබෞද්ධයන් පොසොන් කාලය තුල නගරයට කර ඇති හානිය එසේයි.

නගරය නැවත යථා තත්වයට ගැනීමට ඉමහත් පරිශ්‍රමයක් දැරිය යුතුය. එතරම්ම නගරය අපිරිසිදුවී ඇත. පිරිසිදු කිරීමෙ කටයුතු මේ දිනවල කරගෙන යයි. කසල බැහැර කර ඇත්තේ එක කසල බදුනක් වත් අසල නොතිබූ ලෙසය.

මා කෙලින්ම අබෞද්ධයන් හට චෝදනා කරන්නේ සිංහල සැදැහැවත් බෞද්ධයා මෙ වැනි පාදඩ ක්‍රියා හීනෙන්වත් නොකරන නිසාය. කන්නේ එක මකුණා මුත් මකුණු වරිගයාම බැනුම් අසයි.

බෞද්ධයන් විසින් නැවත ඉමහත් පරිශ්‍රමයක් යොදා නැවතත් මෙම නගරය පිරිසුදු කරනූ ඇත, නමුත් නැවත ඊලග පොසොන් දිනයේ සිදුවන්නේ මෙයමයි. එනිසා අබෞද්ධයන් හට ඊලග පොසොන් එකට අනුරපුරය තහනම් කලයුතුය. එවිට මුලු ලෝකයාම ශ්‍රී ලාංකික සැදැහැවත් බෞද්ධයාගේ හැසිරීම පිලිබද දැනුවත් විය හැක.

මෙවැනි සිදුවීම් සිදුවන විට රැස් විහිදීම පුදුමයක් නොවේ, ඉතින් ලංකාව ආසියාවේ ආශ්චර්වය නොවේද?

Advertisements