චොකලට් කැල්කියුලේටරය හැක් කිරීම

Posted on 2010 ජූලි 2

1


පෙර පෝස්ට එකක කිව්ව විදිහටම ඔන්න මම මේ පෝස්ට් එකෙන් චොකලට් කැල්කියුලේටරය හැක් කරන හැටි කියන්න යන්නේ. ඔයාලත් ඔලුව බිම ඔබාගෙන කල්පනා කරලා පිලිතුර කමෙන්ට් එකක් විදිහට දැම්මා නම් ඒකත් මේ ක්‍රමය එක්ක සසදලා බලන්න. කොහෙන් ගියත් එන්නේ එකම තැනටනේ.

මේ සිද්ධිය මම මුලින්ම දැන ගත්තේ මට ආපු ඊතල මේල් එකකින්. මුලින් මාත් මැජික් වගේ කරන් ගියා, මේක පිටුපස තියෙන ගණිතය යෙදීම ඉතාමත් පහසුවෙන් අවබෝධකර ගත හැකියි. ඉහත ලිපියේ දැක්වූ ක්‍රමය මට ආව ඊතල මේල් එකට වඩා වෙනස් කරලා තමා ලිපියේ යෙදුවේ.

හරි දැන් කතාව නවත්තලා වැඩේට බහිමු.

මුලින්ම බලමු අපි ලබා දෙන දත්තයන් පිලිබද, අපි චොකලට් කන වාර ගණන හා උපන් වර්ෂය ලබා දෙනවා.

ඊලගට ප්‍රතිදානය ලෙස අපිට නැවත චොකලට් කන වාර ගණන හා 2010 වන විට අපේ වයස ලබා දෙනවා. එයිනුත් පලමුව දක්වනු ලබන්නේ චොකලට් කන වාර ගණනය. ඉන්පසු වයස දක්වනු ලබනවා.

ඉතින් මේ ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න පුලුවන් විදිහක් අපි දෙන දත්ත ඇසුරෙන් බලමු. ඒ සදහා චොකලට් කන වාර ගණන 100 න් ගුණ කර එයට තම වයස එකතු කිරීම (වයස සොයාගන්න උපන් වසර ලබා දෙනවා, එය 2010 හෝ 2009 න් අඩු කොට වයස සොයාගත හැකියි) සෑහෙනවා.

(චොකලට් කන වාර ගණන x 100) + (2010 - උපන් වසර)
හෝ
(චොකලට් කන වාර ගණන x 100) + (2009 - උපන් වසර)

ඉතින් අපට නොදැනුවත්වම පියවර මගින් සිදු කරන්නේ ඉහත සූත්‍රය සකස් කරවීමයි.

ඔන්න බලන්න. මුල් ලිපියේ පියවර අනුවම මෙය පෙන්වන්නම්.

#1) සිතාගත් චොකලට් කන වාර ගණන Y යැයි සිතමු.

#2) ඔන්න හිතා ගත්ත වාර ගණන 4 න් ගුණ කරනවා. ඒ කියන්නේ 4‍Y.

#3) ඔන්න ඊලගට ඒකට 10 ක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ 4Y + 10.

#4) ඔන්න ඊලගට ඒක 25 න් ගුන කරනවා. ඒ කියන්නේ (4‍Y+10)‍ x 25.

#5) මේ පියවරේදී උපන් දිනය සමරා ඇතිනම් 1760 ක් හෝ 1759 ක් එකතු කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ (4‍Y+10)‍ x 25 + 1760 හෝ (4‍Y+10)‍ x 25 + 1759.

#6) මේ පියවරේ දී තමා උපන් වසර දත්තයක් විදිහට ලබා දෙන්නේ. මෙතෙක් ලබා ගත් ප්‍රකාශණයෙන් උපන් වසර අඩු කරනවා. උපන් වසර Z මගින් නියෝජනය කරයි නම්, ඒ කියන්නේ (4‍Y+10)‍ x 25 + 1760 – Z හෝ (4‍Y+10)‍ x 25 + 1759 – Z.

#7) දැන් පොතේ හැටිඅයට නම් පිලිතුර ලැබිලා තියෙන්න ඕනේ, බැලූ බැල්මට පේන්නේ නැතිනම් මේ ප්‍රකාශනය තව සුලු කරලා බලන්න, උත්තරේ පෙනෙයි.


= (4Y+10)‍ x 25 + 1760 - Z
= 100Y+250 + 1760 - Z
= (100Y) + (2010 - Z)
= (100 x චොකලට් කන වාර ගණන) + (2010 - උපන් වසර)

දැන් පැහැදිලියි නේද මැජික් එක. ඉතින් ගණිත ක්‍රම යොදාගෙන තමන්ගේම චොකලට් කැල්කියුලේටරයක් හදාගන්න.

බූඩි යන්න ගියා . . . . . . . නැවතත් හමුවෙමු . . . . .

Advertisements