රොටරැක්ට් – අවුරුද්දත් ඉවරයි . . . .

Posted on 2010 ජූලි 3

0


මේ ලියන්න යන්නේ අපේ විශ්වවිද්දයාලයේ රොටරැක්ට් සමාජය ගැනයි. බූඩිත් ඕකේ සාමාජිකයෙක්. ඉතින් බූඩිට මොකද හදිසියේ මේක ගැන ලියන්න හිතුනේ. මෙන්න මේකයි හේතුව. 2010 ජුනි 30 වෙනිදායින් 2009/2010 වර්ෂය අවසන් වෙනවා. ඒ එක්කම 2010/2011 නව වර්ෂය පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ගැන පොඩි පෝස්ට් එකක් දාන්න හිතුවා.

pic 1

මුලින්ම පසු ගිය වසර ගෙවුන හැටි ටිකක් මතක් කලොත් හොදයි. චූලංග නිරිඇල්ල, ඒ තමා අපේ සමාජයේ ගරු සභාපතිතුමා. අපේ පීඨයේ අයියා කෙනෙක්. ඉතින් පසුගිය වසරේ ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ අපි හොද දියුනුවක් අත්කර ගත්තා. සියලුම වයාපෘති 33 ක් සාර්ථකව නිම කරන්න ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ අපට හැකි වුනා. ඒ අතරට අප 19 වන දිස්ත්‍රික් සම්මන්ත්‍රණය සාර්ථකව පැවැත්වීම පවා ඇතුලත්. මේ සියලුම ක්‍රියා සදහා සියලුම සාමාජිකයන්ගෙන් ඉතාමත් අනගි සහයක් ලැබුනා.

ඉතින් මේ පටන් ගත්තු නව වර්ෂය සදහා නව සභාපති ලෙස පත් වූයේ මාධව බාලසූරිය අයියා, ඒත් අපේ පීඨයෙන්. ඉතින් ඔහුත් සමග එලෙබෙන නව වසරේ ඉතාමත් සාර්තක තවත් වසරක් ගත් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්දයාල රොටරැක්ට් සමාජයට සදා ජය . . . . .

Advertisements