ගූගල් එක්ක ගණිත සෙල්ලම්

Posted on 2010 අගෝස්තු 2

2


ඔන්න මේ කියන්න යන්නේ ක්‍රෝම් වෙබ් බ්‍රව්සරය භාවිතා කරන කට්ටියට හොද ආරංචියක්, අනිත් අයටත් මේක හොද ආරංචියක් තමා. ගූගල් යොදාගෙන අපේ ගණිත සුලු කරගැනීම් සිදුකර ගත හැකි ක්‍රමයක්.

ක්‍රෝම් වෙබ් බ්‍රව්සරය භාවිතා කරන කට්ටියට කෙලින්ම ලිපිනය යොදන කොටසේ මෙය ඇතුල් කරහැකියි. නැතිනම් google.com වෙත ගොස් වුවද මෙය සිදු කරගත හැකියි.

පහත රූප හොදටම ප්‍රමාණවත් මේක අවබෝධ කර ගන්න.

pic 1

pic 2

දැක්කනේ ඕන එකක් ඔට්ටුයි . . . .

Advertisements