ඔන්න අපෙන් FOSS ටී-ෂර්ට් එකක් – සතියකට දික් කලා

පික්

ඔන්න ටී – ෂර්ට් එක ගන්න පුලුවන් තවත් සතියක කාලයකට.

ගන්න කැමති අය info@fossuser.com මේල් එකක් දාන්න. එතකොට ගෙවන කොහොමද කියලා විස්තර ලබාගන්න පුලුවන්.

වැඩි විස්තර බලන්න.

සබැදුම

Advertisements

4 comments

මෙම ලිපියට ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )