සුප් පානය කරන ආකාරය – කෑම මේසය III

Posted on 2010 ඔක්තෝබර් 29

7


කෑම මේසය මත පුරුදු ලිපිය දිගටම ලියන්න කියලා පාඨකයන් ගොඩක් බූඩිගෙන් ඉල්ලීම් කරලා තිබුනා ඉතින් ඒ ඉල්ලීම් වලට හා ප්‍රතිචාර වලට බොහොමත්ම ස්තුතියි. කොහොමත් දිගින් දිගටම ඒ ලිපි පෙල ලියන්න තමා බලාපොරොත්තුව.

කෑම මේසය මතදි සුප් පානය කිරීමත් තවත් වැදගත් වන දෙයක්. සුප් පානය පරිස්සමින් කලයුතු දෙයක් හදිසියේ සුප් බීමට යාමෙන් සුප් නා ගැනීමට සිදුවිය හැකියි.

සුප් පානය කිරීමට පෙර අත් පිස්නාව හරියට සකස් කරගැනීම ඉතාම වැදගත් සුප් පානය ආරම්භ කිරීමට පෙර එය පරික්ෂාකර බලන්න.
සුප් පානය සදහා යොදාගන්නා හැන්ද දකුණූ අත කෙලවරම ඇති හැන්දයි. එය තරමක් විශාල හා බොකු ගතියකින්ද යුක්ත හැන්දක්. සුප් බදුන පිලි ගැන්වූ පසු හැන්ද ගෙන නිවඩුව සුප් පානය ආරම්භ කරන්න. පිලිගැන්වූ පසු උනුසුම යාමට පෙර පානය කිරීමෙන් එහි රස විද ගැනීමට ඔබට අවස්තාවක් ලැබෙනු ඇත. එහෙත් ඔබ අන් අය සමග කෑම ගන්න විට ඔබේ මේසයේ අනෙක් අයට පිලිගන්වා අවසන් වනතුරු මදක් ඉවසන්න. සියල්ලන්ටම පිලිගැන්වීමට ගතවන කාලය වැඩි නම් තමන් වටේ සිටින්නන් හට පිලිගැන්වූ පසු පානය කිරීම ඇරඹිය හැකියි.

pic 1

ඒ අතර පාන, බනිස් ආහාරයට ගැනීමද කල හැකියි. දැන් සුප් පානය අරඹමු. ඉතා කල්පනාවෙන් සුප් හැන්ද ගෙන එය බදුනට දමා හැන්දෙන් මදක් සුප් පුරවා ගන්න. ඉන්පසු හැන්ද මදක් භාජනයෙන් ඉහලට ඔසවන්න. දැන් වැඩිපුර සුප් හා රැදී තිබූ සුප් හැන්දෙන් බේරී බදුනට එකතු වනු ඇති. ඉන්පසු හැන්ද පිගාන සිට ඔසවන්න. ඒ අතරම ඔබේ හිසද පහලට ගෙන එන්න. ඉන්පසු හැන්ද ගෙන කටට තබා ඇල කර එහි ඇති සුප් පානය කරන්න. මතක තබා ගන්න හැන්ද කටට ලන් කොට උරවන්න උත්සහ කරන්න එපා. එවිට යම් ශබ්ධයක් නිකුත් වීමට පුලුවන්. එය කෑම මේසයකදී නොකලමයුතු දෙයක්. සුප් පානය කරන විට හැන්ද පිගාන උඩ සිටින ලෙසට හැසිරවීමට උත්සහ කරනන. එවිට යම් හෙයකින් සුප් හැලුනහොත් එය පිගානටම එකතුවීම සිදුවන නිසාය. දැන් අපි පලමු උගුර රස බලා අවසන්. මීලගට එහි මිරිස් ගතිය හා ලුණු ගතිය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. ලුනූ මදිනම් එකතු කරගැනීමට ලුනු බහාලුම භාවිතා කල හැකියි. එලෙසම සැර මිරිස් ගතිය ලබා ගැනීමට ගම්මිරිස් එකතු කල හැකියි. ගම්මිරිස් එකතු කරන විට ගම්මිරිස් බහාලුම හැකිතාක් පිගානට ලං කොට ගම්මිරිස් ඉහින්න. නැතිනම් එය හුලග මගින් සංසරණය විය හැකියි. මෙලෙස ගම්මිරිස් හෝ ලුණු හෝ එක්කරන විට අවධානය එවෙත යොමු කර එය සිදුකරන්න. නැතිනම් මේවා වැඩි වීම නිසා සුප් එක අයින් කිරීමට සිදුවිය හැකියි. සුප් පානය කිරීමට එය හැන්දට ගැනීම සිදුකල යුත්තේ මෙලෙසයි. හැන්ද සුප් බදුනට දමා එයනාඑල කර තමන්ගෙන් ඉවතට ගෙනයන්න. එවිට හැන්දට පිරෙන සුප් ගෙන එය පානය කරන්න.

පාන් හෝ බනිස් සුප් බදුන තුලට දමා පොගවා කෑමෙන් වැලකිය යුතුයි. සුප් හැන්දට ගෙන පාන් කැබැල්ල පොගවා ගැනීම සිදුකල යුතුයි. සුප් හැන්ද භාවිතා කලයුත්තේ හුරුපුරුදු අ තින් බොහෝ වෙලාවට දකුනු අත.

සුප් පානය අවසන් කිරීම පහත පරිදි සිදු කල හැකියි. සුප් බදුන තමන්ගෙන් ඉවතට සිටින ලෙස ඇල කර සිටින්න. ඉන්පසු ඉහතලෙසම හැදන්ට සුප් පුරවා ගන්න. බදුන සූරා ගෙන අන්තිම සුප් බිදුවද පානය කිරීමට උත්සහ කරන්න එපා. හැන්ද සුප් බදුනෙහි වද්දා ශබ්ධ ඇති කිරීමෙන්ද වැලකී සිටින්න.

අදට බූඩිගේ සටහන ඉවරයි නැවත හමුවෙමු.

Advertisements