වැදගත් කරුනු කිහිපයක් – කෑම මේසය VI

Posted on 2010 නොවැම්බර් 1

5


ඔන්න කෑම මේසය ගැන තවත් කරුනූ ටිකක්. මේ වන කොට ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙන්නේ. තව ඉතුරු වෙච්ච ටිකක් ගැන ලියන්න තමා මේ ලෑස්තිය. මග හැරුනු දේවල් තියේ නම් පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න.

ඔබට වැඩි පුර මිරිස් හෝ ලුණූ අවශයයද?
ඔබ කෑමගන්නා විට එහි ලුණු රස මදි නම් ඔබට එයට ලුණූ එක් කල හැකියි. ඒ සදහා ලුණූ බහා තබනය භාවිතා කල හැකියි. එලෙසම මිරිස් රස මදිනම් ඔබට එයට ගම්මිරිස් එක් කල හැකියි. ඒ සදහා ගම්මිරිස් බහා තබනය භාවිතා කල හැකියි.
කිසිම විටෙක කෑම රස කිරීමකින් තොරව එයට ලුණූ හෝ ගම්මිරිස් එක් නොකරන්න. තවද ඔබ ලුණු හෝ ගම්මිරිස් යොදන විටෙක අන් අයෙක් එය ඉල්ලා සිටියහොත් වහාම ඔහුගේ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න. තවද ඔහු එක් බහලුමක් ඉල්ලා සිටියද එම බහලුම් දෙකම ඔහුවෙත ලබා දීම පිලිගත් ක්රමයයි. මේ සියලු කටයුතු සදහා වම් අත භාවිතා කල හැක.

කට තුලැති යමක් නැවත පිගාන මතට දැමීම
ඔබ මස් කැබැල්ලක් මුව තුල හපන විට එහි ඇති කට්ටක් නැවත් පිගාන වෙත ගැනීමට අවශයය යැයි සිතන්න. මෙවැනි දෙයක් සිදි කිරීමේදී ඉතාමත් ප්රවේශමෙන් මෙය සිදු කරන්න. අවට සිටින අයට කිසිදු අප්රසන්න හැගීමක් නොලැබීමට වග බලාගන්න.
මුව ලගට හැන්ද හෝ ගෑරුප්පුව මගෙන කටු කැබැල්ල එය මතට ගෙන එය තම පිගානෙහි කෙරෙවලක තබන්න. මේ සදහා දකුනු අත භාවිතා කරන්න. අන් අයට නොපෙනෙන සේ එය වම් අති වහ ගැනීම මගින් අසීරු අවස්තාවලින් ගැලවිය හැක. නමුත් එය අනිවර්යය නැත.

කෑමගන්නා විට නැගිටීමට සිදු වී නම්
කෑමගන්නා අතරතුර එම සථානයෙන් තාවකාලිකව ඉවත් වන්නේ නම් පහත් පියවර අනුගමනය කරන්න. නමුත් සෑම විටම මෙවැනි ක්රියා මගින් වැලකී සිටිය යුතුය.
ප්රතමව ගෑරුප්පුව හා හැන්ද හෝ පිහිය කතිටයක්ව පිහිටන පරිදි පිගාන මත තබන්න. ඉන්පසු අන් අයට සමාවන්න යැයි පවසා නැගිට සිටින්න. නැගිටීමට පෙර අත් පිස්නාව ගෙන නැට එය පුටුව මත තබා යන්න.
සාමානයයෙන් කාන්තාවක් කෑමගන්නා මේසයෙන් නැගිට යන විට හෝ කෑම මේසයට පැමිනෙන විට පිරිමින් තම අසුනෙන් නැගිට ඇයට ආචාර දැක්විය යුතුය. මෙනිසා ඔබ කාන්තාවක් නම් කෑම මේසයෙන් නැගිට ඉවත් වීම ඉතාමත්ම අවශයය නම් පමණක් සිදු කරන්න. නැති නම් එය අන් අයට බාධාවක් විය හැක.

කෑම වේල අවසන් කිරීම
කෑමගැනීම අවසන් කිරීම හැගවීමට ගෑරුප්පුව හා හැන්ද හෝ පිහිය ඔරලෝසුවේ 11 දක්වන අයුරින් එකට තබන්න. ගෑරුප්පුව වම් පස විය යුතු අතර එහි කූරු කොටස පහලට සිටින ලෙස හා පිහිය දකුනු පස තලයෙහි කැපෙන කොටස ගෑරුප්පුව දෙසට වීමට තබන්න. මෙය ඉතාමත් වැදග්ත් වන්නේ මෙමගින් ඔබ කෑම ගෙන අවසන් බව සලකුනු වීම නිසාය. ඔබට සංග්රහ කරනු ලබන් සේවකයා මෙය අවබෝධ කර ගත් පසු එම පිගාන අයින් කිරීම සිදුකරනු ලබයි. නැතිනම් ඔබට ඔහුගෙන් එම පිගාන අයින් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින තෙක්ම ඔහු එය ඉවත් නොකරනු ඇත.
අත් පිස්නාව ගෙන එය දෙකට පමන නවා මේසය මත තබා යන්න. එය දකුනු පස හෝ වම් පස තැබිය හැක. ඔබ ආහාරගත් පිගාන වියලි නම් පමණක් අත් පිස්නාව මදක් එමත වැටී සිටින ලෙස තබන්න.

කෑම මේසය මෙතැන් සිට පලකිරීම තාවකාලිකව නවත්වන ලදී.

Advertisements