නපුංසක වෙලද ප්‍රචාරණ

Posted on 2011 සැප්තැම්බර් 11

8


මේ දිනවල එක් වෙලද සමාගමක් තම වෙළද භාණ්ඩයක් ප්‍රචාරණය කරන්නේ, තාම කෙල්ලෙක් සෙට් වෙලා නැද්ද? ජොබ් එකක් නැද්ද? අය්යෝ ගාන්න මේ ක්‍රීම් එක. ඕන්න වෙලද ප්‍රචාරණ. දැන් කොල්ලෙකුට කෙල්ලෙක් සෙට් කර ගන්නත් ක්‍රීම් ඕනේය. ජොබ් එකට යන්න ක්‍රීම් නැතුම බැරිය (ක්‍රීම් ගාන්නේ කිනම් ස්තානයේද නොදනී).

මෙවැනි ප්‍රචාරණ කරන්නේ ලංකාවේ තරුණයින් නපුංසකයන් යැයි සිතා විය යුතුය. ඔය ක්‍රීම් එන්නට කලින් කොල්ලෝ කෙල්ලෙක් හොයා නොගත්තා විය යුතුය. ජොබ් නැතිව හාමතේ මිය ගියා විය යුතුය. එනිසා මේ සමාගම කල මෙහෙවර සදහා අප ඔවුනට කල ගුණ සැලකිය යුතුය.

අපේ නපුංසක බව පෙන්වීමටත් ඔවුන්ට කලගුණ සැලකීමටත් සෑම තරුනයෙක්ම මේ ක්‍රීම් එක මිලදී ගෙන කෙල්ලෙක් හා ජොබ් එකක් හොයාගන්න. මේ අවස්ථාව මග නොහරින්න. තව තවත් මේ බූවල්ලන් ශක්තිමත් කොට රටේ සල්ලි මිටි පිටින් රට පැටවීමට මෙම සමාගම්වලට අවශ්‍යයය ශක්තිය ලැබේවා. ලාංකීය ජනතාව මේ සදහා අවශ්‍යය සෑම සහයෝගයක්ම ලබා දෙනු නිසැකය.

ඊලග පෝස්ට් එකෙන් හම්බෙන කම් හොදට ක්‍රීම් ගාගන්න.

Advertisements