බම්බුව දැන්වත් පැත්තකින් තියමුද?

Posted on 2011 නොවැම්බර් 27

5


“යුද්දේ ඉවර කරනවලු නේ, මේ පාරවත් මේ කරදරෙන් ගැලවෙන්න පුලුවන් වෙයි . . . ”
“මොන පිස්සුද? කොටි එක්ක හැප්පෙන්න පුලුවන්ද, හීනෙන් තමා ඉතින් යුද්දේ ඉවර කරන්න වෙන්නේ, බම්බුව තමා”

“අලුතින් හදපු වරායේ ගලක් ලු, දැන් මොකද කරන්නේ? කොහොම හරි ඕක විසද ගත්තොත් වැඩේ හරි”
“ඔව්වා අපි මුලින් කිව්වා, මෝඩ වැඩ නිකන් සල්ලි ටික කෑවා, කෝ එක නැවක් ආවද? ඕන ඔට්ටුවක් ඕකට එක නැවක් එන් නෑ, බලමු හරිද? වරාය බම්බුව තමා”

“ගල් අගුරු බලාගාරේ හදන්නලු යන්නේ නේ, දැන්වත් පායන කාලෙට කරන්ට් කපන් නැති වෙයි”
“හොදට හිටී. ගල් අගුරු බලාගාරයක් හැදුවොත්, ඒ පැත්තම ඉවර වෙලා යයි. අනේ මන්දා, ඔව්වා හරියනවද මේ වගේ පොඩි රටකට, බම්බුව තමා”

“හයි වේ එක ඊලග අවුරුදේ ඉවර ඕපන් කරනවලු නේද? පැයෙන් ගාල්ලේ.”
“කව්ද කියන්නේ, කවද ඉදලද ඕක හදන්නේ,  ඕක කවදාවත් හදලා ඉවර කරන්න බෑ, බොරු වැඩ, බම්බුව තමා”

“ලංකාව ආසියාවේ ආශ්චර්යය කරනවා කියන්නේ, මරු නේ”
“අපෝ පිස්සුද? මේ යන විදිහට ගියොත් නිකන්ම ආශ්චර්යය වෙයි, බම්බුව තමා”

රටක් ගොඩ නගන්නට අවශ්‍යයය සල්ලිවත්, තෙල්වත් නෙමේ, එඩිතර සෘජු නායකත්වයයි. කාලෙකට පස්සේ අපිට දැන් නායකයෙක් ලැබිලා තියෙනවා. තවත් බම්බු ගැන කියවන්නේ නැතිව ඒ ගමනට සහාය දෙන්න ආකල්ප වෙනසක් ඇති කරගන්න පුරුදු වෙමු නේද? – බම්බුව තමා . . .

බම්බුව පැත්තකින් තියන්න කාලේ හරි . . .

[දර්ශන උපුටා ගැනීම : http://www.sundayobserver.lk/2009/11/01/fin10.asp]

Advertisements