නිදහස් නිවහල් රටක්

 

නිදහස් නිවහල් රටක් වෙනුවෙන් තම ජීවිතය කැප කල

සැමට බූඩිගේ ගෞරවය !!!!

වඩා වදගත් වන්නේ ලබා ගත් නිදහස රැක ගැනීමයි, ඒ සදහා ජාතියක් ව එකා මෙන් පෙල ගැසෙමු !!!!

Advertisements

One comment

මෙම ලිපියට ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )