8 වසරේ ලමයෙකුගේ බ්ලොග් එකක් කියෙව්වෙමි !

Posted on 2012 මාර්තු 13

18


පහත සදහන් කරලා තියෙන බ්ලොග් ටික කියවලා බලන්න. පාසැල් ලමුන්ගේ බ්ලොග් ටිකක් තියෙන්නේ. එකක් 8 වසරේ ලමයෙක් ලියලා තියෙන්නේ. මේක ඉතාම හොද ප්‍රවනතාවයක්. පරිසරය මාතෘකාවක් කරන් ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ එකම සේවාවක් (edublogs.org) භාවිතා කරලා. ඒක නිසා කාගේ හරි මග පෙන්වීමක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා හිතන්න පුලුවන්. පාසැල් තුල මේ වගේ දේවල් ගැන ලමයි දැනුවත් කරන, ඔවුන් උනන්දු කරන එකනම් ඇත්තටම හොද දෙයක්. මේ වගේ කාර්යයක නියැලෙන එකෙන් හොද ලිවීමේ කුසලතාවයක් ඇති කරගන්න පුලුවන් වෙයි. එනිසා ආදරණිය ලමයින්නේ දිගටම නොනවත්වා ලියන්න !!!! බූඩිගෙන් සුභ පැතුම් !!!!

http://nishadi.edublogs.org/

http://ishini.edublogs.org/

http://prajamv.edublogs.org/

http://ushani.edublogs.org/

http://tharanga.edublogs.org/

http://wijayanthi.edublogs.org/

Advertisements
Tagged: